Poziv na saradnju

Dragi sugrađani, roditelji, komšije….

Obaveštavamo vas da je 30.9.2022. godine osnovano udruženje „Plavi krug“ za pomoć i podršku osobama sa autizmom srednjobanatskog okruga.

Cilj našeg postojanja  je da obezbedimo što bolju podršku i kvalitet života osobama sa autizmom i njihovim porodicama kako bi vodile što ispunjeniji i samostalniji život.

Potrebna nam je vaša podrška  i pomoć (materijalna, moralna, pravna, medicinska, pedagoška i dr.), saradnja, timski rad…

Želimo da nam se pridružite na sastancima,radionicama, tribinama, izletima,manifestacijama, sportskim, kulturnim i drugim aktivnostima.

Upoznajte svet u kom i mi živimo!

Naše udruženje trenutno broji oko 60 članova, a sastanke i druženja, u vidu kluba u kojem provode vreme deca, roditelji, članovi udruženja i gosti, održavamo u MZ „Sonja Marinković“ na Bagljašu.

Naš cilj je da se kao udruženje predstavimo javnosti kako bismo istakli i pokušali da rešimo probleme u vezi sa praktičnim i svakodnevnim problemima dece sa autizmom i njihovog okruženja. Takođe, osećali smo potrebu za moralnom i emocionalnom podrškom u svetu koji još uvek ne uviđa kolika je brojnost i raznolikost poteškoća sa kojima se susrećemo, kao i nedovoljna edukovanost o poremećajima iz spektra autizma.

Svesni smo da je implementacija dece i odraslih sa autizmom teška, ali svojim aktivnostima ćemo pokušati da ga bar malo obogatimo.

Za nepunih godinu dana organizovali smo više kreativnih radionica primenjene umetnosti, tribine o ishrani, pubertetu i sportskim aktivnostima,realizovali obeležavanje Svetskog dana autizma u saradnji sa Ultra kafeom, izlet u Belo Blato- Salaš Lujza i Carsku baru. Ostvarili smo dobru saradnju sa lokalnom samoupravom i OSŠ „9. maj“, drugim udruženjima na nivou Republike Srbije, firmama i plemenitim pojedincima iz našeg grada i okruga.

Ciljeve Udruženja smo definisali statutom,  a ovo su samo neki od njih:

  • Angažovanje na ostvarivanju građanskih i ljudskih prava osoba sa autizmom u saradnji sa nadležnim institucijama;
  • Razvijanje servisa podrške, kao što su dnevni centri, asistent u porodici, predah, stanovanje uz podršku i njihova implementacija u sistem;
  • Uključivanje i pokretanje inicijative za donošenje mera, propisa  i zakona radi proširivanja i usavršavanja sistema zaštite osoba sa autizmom i njihovih porodica;
  • Pokretanje i učestvovanje u akcijama koje su usmerene na pomoć osobama sa autizmom;
  • Pisanje projekata koji će pomoći  u ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja…

Ostvarili smo i dobru saradnju sa medijskim kućama i onlajn portalima kako bi vidljivost delovanja Udruženja bila dostupnija široj javnosti.

Naše udruženje  je nevladino i neprofitno udruženje osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite i ljudskih prava osoba sa autizmom.

Ako želite da nam se pridružite i doprinesete radu Udruženja „Plavi krug“- dobrodošli ste!

Scroll to Top